Kommunen i Tadsjikistan

Lokal tid:
20:31:04
Gorodskoy Tsentr Gosudarstvennogo Sanitarno - Epidemiologicheskogo Nadzora Goroda Dushanbe

Gorodskoy Tsentr Gosudarstvennogo Sanitarno - Epidemiologicheskogo Nadzora Goroda Dushanbe

Ayni Street 12, Dushanbe
local_government_officeLæs mere
Ministerstvo Transporta Respubliki Tajikistan

Ministerstvo Transporta Respubliki Tajikistan

Ayni Street 14, Dushanbe
local_government_officeLæs mere
Nalogovaya Inspektsiya Rayona Shokhmansur

Nalogovaya Inspektsiya Rayona Shokhmansur

Ayni Street 22/7, Dushanbe
accountingLæs mere
Agency for Hydrometeorology

Agency for Hydrometeorology

Shevchenko Street 47, Dushanbe
local_government_officeLæs mere
Department of Motor Vehicles DMV Shohmansur (ГАИ Шохмансур)

Department of Motor Vehicles DMV Shohmansur (ГАИ Шохмансур)

Dushanbe
local_government_officeLæs mere
Pasportno-Registratsionnaya Sluzhba (Ovir)

Pasportno-Registratsionnaya Sluzhba (Ovir)

Mirzo Tursunzoda Street 5, Dushanbe
local_government_officeLæs mere

📑 Alle kategorier i Tadsjikistan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning