Elektronik butik i Tadsjikistan

Åben kort
Lokal tid:
11:40:00

Magazin "Sarfaroz"

Shevchenko Street 113, Dushanbe
electronics_storeLæs mere

HIKVISION Магазин Систем Безопасности

кӯчаи Лоҳутӣ , Душанбе 734012
electronics_storeLæs mere

Trading Centre "Volna"

Nisor Muhammad Street 1/1, Dushanbe
electronics_storeLæs mere

Bussines ONE KING

Ulitsa Afzali, Dushanbe
electronics_storeLæs mere

Tekhnika

Shohtemur Street 75/1, Dushanbe
electronics_storeLæs mere

Servisnyy Tsentr Tekhnika

734002,, Shohtemur Street 25, Dushanbe
electronics_storeLæs mere

Мағозаи компютерӣ "An Comp"

Shohtemur Street 25, Dushanbe
electronics_storeLæs mere

Magazin " Komp'yuter "

Shohtemur Street 75/1, Dushanbe
electronics_storeLæs mere

Магазин "CompuTerra"

улица Шохтемур 32, Dushanbe
electronics_storeLæs mere

Мағозаи компютерӣ "Фосила"

Rudaki Avenue 56, Dushanbe
electronics_storeLæs mere

Komp'yuternyy Magazin "Olami Tekhnika"

Rudaki Avenue, Dushanbe
electronics_storeLæs mere

Magazin Kompakt-Diskov "Shokhzodai Fors"

Rudaki Avenue 81, Dushanbe
electronics_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Tadsjikistan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning